ANATOHUM Scoville

Ölçüme yetecek kadar örneklemin toplanabildiği durumlarda ve proje bütçesi elverdiğince, New Mexico’da bulunan bir laboratuvara yerli biberlerin Scoville Acılık Birimi (SAB) ölçtürülecektir.

Söz konusu ölçümlere referans oluşturması bakımından, dolmalık Kandil biberin Scoville birimi 0 alınmıştır. Ölçümde kullanılan yöntem High Performance Liquid Chromatography (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)’dir. Bu yöntem, Amerikan Spice Trade Association (Amerikan Baharat Ticareti Birliği) tarafından Scoville birimi ölçümü için tavsiye edilen bir yöntemdir. Ölçüm hatası ± %10’dur.

Proje kapsamında ilk ölçümü yapılan çeşit, Pul Biberlik Maraş’tır. Ölçümlerle ilgili ayrıntılar ve ek bilgiler bu sayfada güncellenecektir.

 

Çeşit Adı  SAB* 
Kandil 0
Pul Biberlik Maraş 10,700